Rômanina 8:6  (Dikan-teny Protestanta)
Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana; fa ny fihevitry ny Fanahy kosa fiainana, (sy fiadanana);

Romains 8:6  (LSG)
Et l`affection de la chair, c`est la mort, tandis que l`affection de l`esprit, c`est la vie et la paix;    

Romans 8:6  (KJV)

For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.La promesse du jours est proposé par le Webmaster


 
SABATA 12 Avril  2014

Ny Sampana DIAKONA sy ny FIPIA no nitarika ny fotoana rehetra nandritra ny herinandro nifarana ny Sabata 12 aprily 2014
Ny Anb Nathalie Andriantsilaizina no nitondra fampianarana ho an'ny ankizy, ka nampahalalany fa mila manaraka tsara ireo fampianara omena azy ny ankizy. Tena lehibe tokoa ny famonjena nomen'i Jesôsy mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny fahotana.
  
Ny vatsy ara-panahy ho an'ny lehibe koa dia nifanaraka tamin'izany. Tokony ho haintsika ny haka lesona amin'ireo manodidina antsika, ka ahahatonga antsika hiaiky ny lanja nomen'Andriamanitra antsika, satria Kristy mihitsy no nomena mba hahazahoantsika famonjena

SABATA  19 Avril 2014


Ny Fanahin'ny Faminaniana sy Fampielezam-boky sy ny Asa Fitoriana kosa no hitondra ity herinandro ity ary mifarana ny Sabata19 Avril 2014.
Nanomboka ny 12 Avril teo ny Conférence teto amin'ny Fiangonana Manjakaray. Io fotoana io dia ny Pas. Ratsimandresy André no manantanteraka azy 

.Miomana hihaona amin'Andriamanitrao,
Amosa 4:12b
 
 
Année 2012 - IMAHO 1
Fitsangatsanganana 1


Miarahaba antsika rehetra.
Ny Sampana Fiainam-pianakaviana, notronin'ny Tanora sy ny Fitantanan-draharaha eto amin'ny Fiangonana, rehefa nidinika dia nanapa-kevitra fa teny amin'ny Espace IMAHO teny Anosy Avaratra no natao ny Fitsangatsanganan'ny Fiangonana ny Alahadin'ny 27 Mai 2012 lasa teo.
Pentecôte io andro io, ary tahaka ny fanaon'ny Fiangonana isan-taona, dia niara-nitsangatsangana ny rehetra.   
Tsara ny andro, tsara ny toerana, ary nahafinaritra raha ny fizotry ny fitsangatsanganana no jerena.

Ndeha anie arahitsika an-tsary izany :

Niainga teo am-piangonana nanomboka tamin'ny 7ora sy sasany ny fiaingana. ary tapitra lasa ny rehetra tamin'ny 8ora sy sasany teo ho eo.

Nanomboka tamin'ny 10ora ny fotoana teny amin'ny Espace IMAHO, ary ny loholona voalohany RAKOTOARISOA Luc Albert no nanao ny fanokafana tamin'izany.


http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_6.jpg

Ireo mpitsangatsanga anisan'ny tonga teny an-toerana io Alahady maraina io:*

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_1.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_2.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_3.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_4.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_5.jpg


http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_7.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_8.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_9.jpg

 
 


 
©2006 Eglise Adentiste Manjakaray l Real. Macao Mada